tisdag 24 september 2019

Passiva vs aktiva fonder

Heippa

Har läst på twitter men även på flashback om aktiva vs passiva fonder och om man ska det ena eller det andra. I USA är fördelningen just nu att det är placerat mera pengar i passiva indexfonder än i aktivt förvaltade fonder. I Sverige är det tvärtom där "bara" 18% som är investerat i indexfonder.

Passiva fonder
Det som är en fördel för passiva fonder är att förvaltningsavgiften är lägre än i aktiva. Ligger oftast mellan 0,2% - 0,4%. Fonder som ligger högre än så i avgift ger oftast ingen bättre avkastning. Finns även fonder med 0% i avgift men då följer den fonden ett mycket smalare index och därav lite sämre avkastning som följd.

Aktiva fonder
Nackdelen med aktiva fonder är de ligger oftast lite högre i förvaltningsavgift eftersom fondförvaltaren ska ha lite lön för mödan hen lägger ner på köp och sälj av aktier. Dessa fonder ligger oftast på en avgift mellan 0,5% - 2%. Fördelen är att aktiva fonder förväntas ha en större avkastning än passiva.

Index
Finns några index men vanligaste är OMXS30, SIX30RI och SIXRI. OMXS30 är de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen exkl utdelning. SIX30RI är samma som föregående inkl utdelning. SIXRI är alla aktierna på Stockholmsbörsen inklusive utdelning.

Vill man som förvaltare av aktier eller fonder jämföra sig mot något index tycker jag personligen att det mest rättvisa borde vara de bredare SIX Return Index där de flesta aktierna ligger.

Ett exempel på en aktivt förvaltad fond och hur den avkastar mot de olika indexen.Här kan vi se tydligt att denna aktivt förvaltade fond med en avgift på 1,59% avkastar ganska ordentligt mycket mera än OMXS30 och SIXRI indexet. Det man ska räkna med om man väljer aktiva fonder är att risken blir högre/större för investeraren.

Ett exempel på en passivt förvaltad fond (indexfond) och hur den presterar mot de olika indexen.

Här kan vi se att denna passivt förvaltade fond med en avgift på 0,27% avkastar något mera än OMXS30 men exakt som SIX Return Index eftersom fonden har som mål att följa just de indexet.

Och till sist ett exempel på en passiv fond med 0% i avgift.

Här kan vi se tydligt skillnaden mellan en aktiv och 2 passiva fonder i avkastning. Den populära fonden Avanza Zero följer ett smalare index och därav lite sämre totalavkastning. 

Man skulle kunna göra denna jämförelse mycket bredare med fler fonder och index men vill nu bara visa med detta inlägg hur de kan se ut mellan aktivt förvaltade fonder vs passiva fonder.


/Kör hårt 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar