Indexfonder

Avanza   (Här kan du öppna konto) 


Jag tycker att indexfonder med låga avgifter runt 0,20% är det bästa för det flesta som kanske tycker att tiden eller kunskaperna inte räcker till. Hur man väljer att fördela fonderna i portföljen får var och en avgöra själv men jag anser att en globalfond bör vara minst 25-50% av portföljen som en bred bas i portföljen. 


  • Globala indexfonder

  • USA indexfond

  • Sverige indexfond

Fördelningen mellan de 3 regionerna kan diffa beroende på marknadsläget men jag anser att globala indexfonder bör vara den största posten. Eftersom globala fonder redan har ca 60% USA så kan man ha en USA fond som en krydda för att dra upp vikten tex i bull marknader. 

Sverige är lite som USA men jag tycker ändå att Sverige bör alltid finnas med i portföljen. Vill man öka på Sverige i en bull marknad så kan man ta in en småbolagsfond typ AMF Småbolag med en låg avgift på 0,45%. 

I bull marknader (läs 2020-2021) går det flesta aktier och fonder bra och det finns knappt några förlorare och att då ta in fonder som tech, energi, råvaror, fastighet, hälsovård mm är bara kortvariga positioner och som en krydda. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar