Indexfonder

Avanza   (Här kan du öppna konto) 


Jag tycker att indexfonder med låga avgifter runt 0,20% är det bästa för det flesta som kanske tycker att tiden eller kunskaperna inte räcker till. Hur man väljer att fördela fonderna i portföljen får var och en avgöra själv men jag anser att en globalfond bör vara runt 25-50% av portföljen som stommen, basen i portföljen. 


  • Indexfonder Global

  • Indexfonder USA

  • Indexfonder Sverige  • Indexfonder Europa
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar