onsdag 20 april 2022

Castellum vs indexfond

Har några som jag följer på Twitter som är lite som jag att man funderar kanske lite osunt för mycket på det här med fonder eller aktier och då aktieutdelning eller sälja andelar. 

Det finns inget som är varken rätt eller fel men som världsläget är nu så kan aktieutdelningar vara att föredra enligt mig. När börsen är glad och går uppför stairway to heaven så kan fonder vara att föredra. Ska man jämföra långt tillbaka så går börsen mera upp än ner vilket borde gagna fonder, vi får se! 

Om vi tar Castellum som exempel och jämför den mot fonden SEB Indexnära


10 år


Under en 10 års period så kan vi utläsa att Castellum har en avkastning på drygt 156% och 261% inkl återinvesterad utdelning. 

Enligt Morningstars faktablad får vi fram CAGR på hur direktavkastningen vuxit genom åren (Dividend Yield %) men även den årliga avkastningen (Stock Total Return %). 


Tar vi fram liknande siffror för fonden så får jag fram CAGR på Total Return %: 

1Y 0,76%

3Y 15,16%

5Y 12,20%

10Y 13,42% 

Så skillnaden mellan dessa 2 är inte så stor. 


Den stora skillnaden kommer nu!


Har du återinvesterat utdelningen eller inte!

Har du inte återinvesterat utdelningen så räknar du med den lägre avkastningen dvs 156,85%.  


Fonden

Om vi börjar med fonden så kan vi se totala utvecklingen dvs Total Return gällande avkastning. 


Här nedanför la jag till Castellums yield % och valde att ta ut samma summa, utdelning ur fonden. 


Aktien

I första tabellen samma som fonden dvs Total Return. 


Här väljer vi att ta ut utdelningen. 


Skillnader mellan fond och aktie. 

Total Return skiljer det ca 180 000 kr på 10 år till fondens fördel. (Återinvesterad utdelning) 

Totalsumma efter utdelning skiljer det 2 268 998 kr på 10 år till fondens fördel. 

Totalsumma utdelningar skiljer det 346 253 kr på 10 år till fondens fördel. 


Så 3-0 vinner fonden med i denna kamp som inte är rättvis men man får en liten inblick i skillnader mellan att äga en aktie eller en fond. Har du tur så har du fler aktier i portföljen med bättre avkastning än Castellum eller otur med sämre avkastning men man kan nog använda sig av Castellum som en medelaktie i mångas portfölj. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar