fredag 19 augusti 2022

Fråga - svar

Komponerade ihop några frågor och funderingar jag ofta läser om på finanstwitter gällande fonder vs utdelningsaktier med mina egna svar. 

Tänk på din fond eller aktieportfölj som en påse med pengar så inser du att det inte är så stor skillnad som många vill tro. 


1.    En fond innehåller aktier både med och utan utdelning precis som en egenkomponerad aktieportfölj.

 • Ja, skillnaden är att du väljer själv vilka bolag du vill ha i din aktieportfölj men blir det alltid rätt. Är du smartare än en indexfond? Tror inte allmänheten slår indexfonder i avkastning över tid. 

2.    En fond får också in utdelningar som din aktieportfölj. 

 • Svar JA men kanske inte lika mycket som en high yield portfölj som du själv satt ihop. Många fonder har en yield på ca 1,5%. 

3.    Varför tror en del att det inte går att leva på fonder och att man måste ha en aktieportfölj med utdelningsaktier? 

 • De flesta utdelningsaktier levererar (passivt) utdelning även då börsen är sur och att då sälja (aktivt) fonder är inte att rekommendera. Att investera i en fond så får du avkastning från både utdelningar men mest genom stigande aktiekurser. Att bara investera i utdelningsaktier innebär att du får din avkastning enbart genom utdelningarna. I stort sätt tvärtom mot fonder. 

4.    Varför tror en del att fonder sjunker mera än en aktieportfölj? 

 • Vill säga att det är tvärtom och att diversifieringen med antalet aktier i en indexfond är mera som en krockkudde. Självklart spelar det stor roll vilka aktier och fonder man väljer men att äga en portfölj med 10-20 innehav är en större risk jämfört med en indexfond med 500 innehav. Många tänker nog säkert på svenska småbolagsfonder som tagit ordentligt med stryk i år (-30%) men även Large Cap Sverige fonder (-20%). USA och Global fonder ligger lite på plus i år. 

5.    Är det bättre att äga utdelningsaktier eller fonder i en bear market?

 • Mentalt skulle jag säga utdelningsaktier och lite därför jag allokerade om i min portfölj inför 2022. Se svar i fråga 3. 

6.    Är det bättre att äga fonder eller utdelningsaktier i en bull market? 

 • Skulle säga att fonder är att föredra eftersom fonder har större möjlighet att stiga mer än enskilda utdelningsaktier och dess utdelning (direktavkastning) i %. Delar av överavkastningen dvs avkastning som överstiger direktavkastningen i en utdelningsportfölj och ditt uttag (utdelning) i procent från fonder kan man lägga i en buffert till sämre tider (bear market). En indexfond med CAGR 10-20% är mera än 3-6% direktavkastning. Se även svar fråga 9. 


7.    Sälja fondandelar vs aktieutdelningar. 4% regeln. 

 • Vare sig du har utdelningsaktier eller fonder kan du se din portfölj som en påse med pengar. Påsen med pengar växer genom att du får in utdelningar via dina innehav om du har utdelningsaktier och med fonder genom att NAV-kursen ökar dvs innehavens aktiekurs stiger. En skillnad är också att utdelningarna kommer in automatiskt vs fondandelar måste säljas. För att få ut pengar ur påsen med pengar måste du i båda fallen aktivt gör val. Annars funkar det likvärdigt. 

    7.1    I bull market

 • Fonder är att föredra (överavkastning). Se svar i fråga 6. 

    7.2    I bear market

 • Utdelningsaktier är att föredra om du inte har en buffert. Se även svar fråga 3. 

8.    Förvaltningsavgifter är dyrare än courtage. 

 • En aktivt förvaltad fond > 1% skulle jag säga är dyrare än en aktieportfölj men en indexfond på 0,2% ligger ungefär på samma nivå som en utdelningsportfölj där du månadsköper och återinvesterar utdelningarna. Har du däremot även utländska innehav i aktieportföljen med valutaväxlingsavgifter så blir en indexfond billigare. Testa själv vad du har för förvaltningsavgift genom att dividera alla dina kostnader för courtage och VVA med totala investerade summan.  

9.    Avkastning CAGR (Indexfonder Länsförsäkringar)

 • Sverige
  • 5 år       9,14% 
  • 10 år   10,87%
 • Global
  • 5 år     14,63% 
  • 10 år   13,17%
 • USA
  • 5 år     18,12% 
  • 10 år   17,87%

10. Tabell på uttag


Teoretiskt har man kunnat ta ut nästan 360 000 kr per år senaste 5, 10 åren om du hade investerat 2 000 000 kr i en USA indexfond. Se fråga svar 9.

För samma mängd uttag, utdelningar genom utdelningsaktier, krävs en utdelningsportfölj värd 9 000 000 kr samt en direktavkastning på 4%. 

Som jag skrev i förra inlägget som du kan läsa HÄR om uttag så kan du ta ut 240 000 kr per år om du har investerat 3 000 000 kr samt når en avkastning på minst 8% utan att investerade värdet sjunker vilket även de svenska indexfonderna gjort historiskt. Allt över 8% i avkastning behålls i portföljen men rekommenderar att ta ut delar av vinster då och då för att dryga ut bufferten till sämre tider. Enligt mig bör en buffert bestå av minst en årslön. Se svar på fråga 6. 


Samlar in funderingar kontinuerligt så en del 2 kan komma ut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar