torsdag 5 januari 2017

Investmentbolag eller lösa bolag del 2.

Jämförelsen idag gäller Lundbergföretagen och Melker Schörling.

Lundbergföretagen (LUND B) är ett investmentbolag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen finns det helägda onoterade fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Holmen och Hufvudstaden. Lundbergs har också aktieinnehav i Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Skanska och Sandvik. Fastighets AB Lundbergs fastighetsbestånd uppgår till 151 hel och delägda fastigheter i Mellan och Sydsverige. Fastighetsbeståndet består främst av centrala lägenheter, kontors- och butikslokaler.

Utdelning: 5,30 SEK
Aktiekurs: 557 SEK

5,30/557 =  0,0095152

Direktavkastning ca 0,95%

Köper man kärninnehaven löst så hamnar direktavkastningen mycket högre = 2,85%


Melker Schörling (MELK) är ett investmentbolag med innehav i såväl noterade som onoterade bolag. MSAB är stor aktieägare i sex börsnoterade bolag. Hexagon (MSABs andel av röster 47.6%) är största innehavet. Övriga innehav omfattar, AArhusKarlshamn, Securitas, AssaAbloy, Loomis och Hexpol.

Utdelning: 3,10 SEK
Aktiekurs: 546,50 SEK

3,10/546,50 = 0,00567246

Direktavkastning ca 0,57%

Köper man kärninnehaven löst så hamnar direktavkastningen mycket högre = 1,84%
I denna jämförelse skiljer det mycket mera i att äga investmentbolaget istället för lösa bolag.

Investerar man 100,000 SEK i MELK så på ett år blir utdelningen ca 570 SEK.

Investerar man istället 100,000 SEK i lösa bolag som finns i LUND B så blir utdelningen ca 2,850 SEK.

En skillnad på ca 2200 SEK på 1 år.


/Kör hårtInga kommentarer:

Skicka en kommentar